Warunki zwrotów / odstąpienie od umowy

Kupując w sklepie internetowym plh outlet oraz plh kids, mają Państwo możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania lub daty odbioru towaru.

W tym celu należy:

– skontaktować się z plh, wysyłając wiadomość na adres: plh@plh.com.pl
W celu usprawnienia procedury zwrotu, prosimy o podanie numeru zamówienia oraz przyczyny zwrotu, co nie jest jednak wymagane. Do przesyłki zwrotnej prosimy dołączyć wypełniony formularz zwrotu oraz dowód zakupu lub w inny sposób podać wszystkie dane niezbędne do  zidentyfikowania zamówienia oraz Klienta;

– zwracane artykuły muszą znajdować się w takim samym stanie, w jakim zostały otrzymane przez Klienta. Rozpakowanie towaru nie powoduje wygaśnięcia prawa do zwrotu towaru. Przed odesłaniem towaru do sklepu należy dobrze towar zabezpieczyć;

– zwrot towaru do sklepu odbywa się na koszt Klienta;

– towary podlegające zwrotowi prosimy kierować na adres: Pol-Leim-Holz S.A, ul. Usługowa 22, 64-100 Leszno;
Ważne: towar należy odesłać dopiero po otrzymaniu od plh wiadomości z potwierdzeniem!

– sklep zwraca wartość towaru zgodnie z zamówieniem Klienta.
Klient otrzyma zwrot pieniędzy najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od zwrotu towaru, z reguły do 3 dni roboczych od daty dostarczenia towaru na magazyn plh. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na wskazane przez klienta konto;

– w przypadku niespełnienia którejś z powyższych zasad, zwrot może nie zostać przyjęty, a zwrócony towar będzie można odebrać w siedzibie plh lub może zostać odesłany na koszt Klienta na wskazany przez Klienta adres;

Reklamacje

Staramy się, aby nasze produkty dotarły do Państwa zgodnie z oczekiwaniami i nie posiadały żadnych wad bądź uszkodzeń.
Jeżeli towar nie spełnia tych wymogów, mogą Państwo go zareklamować.

W tym celu należy:

– niezwłocznie skontaktować się z plh, wysyłając wiadomość na adres: plh@plh.com.pl
W celu usprawnienia procedury reklamacji, prosimy o wypełnienie oraz przesłanie formularza reklamacyjnego wraz z zdjęciami wadliwego towaru oraz z informacją dotyczącą preferowanego sposobu rozpatrzenia reklamacji;

– jeżeli otrzymany towar posiada wadę, klient może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. Otrzymają Państwo drogą @ informację o sposobie jej rozwiązania. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, niezwłocznie wymienimy wadliwy produkt na wolny od wad lub usuniemy wadę. W przypadku braku takiej możliwości klient otrzyma zwrot kosztu towaru. Zwrot należności odbywa się na konto bankowe wskazane przez klienta.
Jeżeli sprzedawca nie ustosunkował się w terminie 14 dni do otrzymanej reklamacji, uważa się takie zgłoszenie za zasadne.

– plh outlet oraz plh kids odpowiadają z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia dostawy towaru Klientowi.

UWAGA!
Odbiór przesyłki bez sprawdzenia zawartości w obecności kuriera uniemożliwia reklamację z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego.
Jeżeli nie sporządzą Państwo wspólnie z kurierem protokołu szkody w momencie odbioru, reklamacja będzie niemożliwa.