Termin realizacji zamówienia

Serdecznie zapraszamy do zakupów bezpośrednio w naszym outlecie znajdującego się na terenie firmy lub do zamówienia mailowego.

Składając zamówienie na nasze produkty, dokładamy wszelkich starań aby towar został dostarczony jak najszybciej i w dogodnym terminie.

Termin dostawy zamówienia do Klienta wynosi do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, chyba, że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W przypadku towarów o różnych terminach dostawy, ostatecznym terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

Dostawa

Dostawa towarów do Klienta jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Koszty przesyłki oraz dostawy są ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia i zależą od wielkości i wagi towarów, a także sposobu wysyłki.

Dostawa towarów dostępna jest na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, na podany przez Klienta adres dostawy zamówienia.

Obowiązki klienta podczas dostawy:
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych przesyłki – w celu sprawniejszego przeprowadzenia weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego – prosimy o sporządzenie w obecności kuriera protokołu szkody oraz wykonanie zdjęć uszkodzeń.
O tym fakcie należy niezwłocznie powiadomić plh, wysyłając wiadomość na adres: plh@plh.com.pl

Ceny i płatności

W Serwisie obowiązują ceny podawane każdorazowo w czasie składania zamówienia, na każdej stronie towaru.

Podane ceny są cenami ostatecznymi i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz wszystkie pozostałe elementy składowe ceny, za wyjątkiem kosztów przesyłki.

Plh outlet oraz plh kids oferuje swoim klientom następujące metody płatności:
(1) przelewem lub (2) płatność gotówką przy odbiorze.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma od plh drogą e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia, zawierające wszystkie istotne elementy zamówienia, które stanowi potwierdzenie otrzymania zamówienia przez plh outlet lub plh kids i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy plh outlet / plh kids a Klientem. Umowa sprzedaży zostaje zawarta wyłącznie po potwierdzeniu przez plh outlet / plh kids dostępności towaru i wyraźnej akceptacji (przyjęciu) przez plh outlet / plh kids oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu jego  zamówienia.

W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności przelewem, Klient otrzyma drogą e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia w formie dokumentu proforma, na podstawie którego dokona płatności w terminie wskazanym na potwierdzeniu złożenia zamówienia, na wskazany w potwierdzeniu rachunek bankowy.

Po złożeniu zamówienia Klient ma do wyboru następujące dokumenty potwierdzające zakup towaru: (1) paragon lub (2) faktura,

W celu wystawienia faktury na podmiot gospodarczy, prosimy każdorazowo po złożeniu zamówienia, o przesłanie na adres plh@plh.com.pl niezbędnych danych do wystawienia faktury, wraz z podaniem numeru zamówienia, którego ma dotyczyć dokument. Faktura VAT zostanie przesłana w formie pliku .pdf w ciągu 7 dni od daty dostawy podanej w treści potwierdzenia zamówienia.

W przypadku wystawienia paragonu do zamówienia, nie będzie możliwości zmiany na fakturę VAT.