projekty ue

Przedsiębiorstwo z Udziałem Kapitału Zagranicznego POL-LEIM-HOLZ S.A. realizuje projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa z Udziałem Kapitału Zagranicznego POL-LEIM-HOLZ S.A.” w ramach Działania 3.4: Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa o dofinansowanie Projektu: POIR 03.04.00-30-0519/20-00

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemi COVID-19.

Realizacja projektu zaplanowana jest w terminie od 1 sierpnia 2020 do 29 stycznia 2021.

Całkowita wartość projektu wynosi 287 659,95 zł z czego maksymalny wkład Funduszy Europejskich wynosi 287 659,95 zł