Informacja dla klienta / dot. mebli drewnianych

 

Ze względu na swoje naturalne właściwości higroskopijne, drewno reaguje na zmiany temperatury i wilgotności powietrza w mieszkaniu. Lite drewno ma właściwości pochłaniania i oddawania pary wodnej zawartej w powietrzu. Wraz z tym zjawiskiem, zachodzi inne, bardziej lub mniej wpływające na walory estetyczne i funkcjonalne: jest to pęcznienie lub kurczenie się drewna – czyli zmiana jego wymiaru. Czasami w wyniku tych zmian dochodzi także do dużych naprężeń i pęknięć drewna – są to właściwości w pełni naturalne – nazywane „ starzeniem się” drewna.

Mając na uwadze naturalne właściwości drewna opisane powyżej nieuniknione stają się zmiany zachodzące w meblach z litego drewna w ciągu okresu jego użytkowania:

– w lecie drewno mebla będzie nieznacznie pęczniało – zwiększało swój wymiar;

– w zimie nieznacznie kurczyło się – zmniejszało swój wymiar;

Drewno mebla oraz jego zachowanie jest zatem zależne od panujących warunków klimatycznych: tj. temperatury oraz wilgotności względnej powietrza. Zakłócenie równowagi klimatu pomieszczenia, szczególnie poprzez zmiany względnej wilgotności powietrza, wpływa na wymiary i funkcjonowanie mebla. Poniższa tabela pokazuje jak wilgotność powietrza może zmieniać się w różnych porach roku, wtedy gdy jej nie kontrolujemy.

Wilgotność odgrywa bardzo ważną rolę. Ta, odpowiednia dla mebli, powinna być utrzymana między 40% a 60%. Jeśli wilgotność będzie zbyt niska, to istnieje ryzyko pęknięć drewna, spowodowanych oddaniem wody do otoczenia – czyli wysuszeniem drewna. Należy zadbać o ten aspekt szczególnie podczas zimowych miesięcy, kiedy wilgotność spada w wyniku intensywnego ogrzewania. Umieszczenie w pomieszczeniu nawilżaczy powietrza oraz kontrolowanie wilgotności powietrza za pomocą elektronicznego wilgotnościomierza, pozwoli na uniknięcie, mogących powstać uszkodzeń, ale także znacząco wpłynie na poprawę Państwa codziennego samopoczucia. Odpowiednia wilgotność powietrza jest bowiem nie tylko korzystna dla drewna, ale także dla mieszkańców.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

 

Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadku: a. użytkowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem; b. wystąpienia wad charakterystycznych dla użytkowania mebli drewnianych w nieodpowiednich warunkach środowiskowych, tj.:

 w temperaturach poniżej 15ºC i powyżej 25ºC,

 wilgotności mniejszej niż 40%, w szczególności użytkowania mebli w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza nie jest korygowana poprzez wietrzenie pomieszczeń, ograniczenie ogrzewania, czy korzystanie z urządzeń nawilżających powietrze,

• wilgotności większej niż 60%, w szczególności użytkowania mebli w okresie długotrwałych opadów deszczu w ciepłych porach roku, kiedy wilgotność powietrza nie jest korygowana poprzez wietrzenie pomieszczeń, uruchomienie ogrzewania czy urządzeń pochłaniających wilgoć,

w pomieszczeniach o niedostatecznej wentylacji,

 w nowo wybudowanych czy wyremontowanych pomieszczeniach, które nie oddały jeszcze wilgoci z tynków, czy wylewek.


W szczególności: pękania powierzchni drewnianych, zwiększenia i zmniejszania szczelin między meblowych, pęcznienia mebli, klinowania się szuflad lub drzwiczek;

a. zalania wodą lub inną cieczą, zabrudzeń produktu mogących wpłynąć na ich trwałe uszkodzenie;

b. stwierdzenia wykonania prób naprawy lub poprawek przez osoby trzecie;

c. uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych po doręczeniu towaru

Cechy, które nie zostaną uznane za wady towarów podlegające gwarancji to w szczególności:

 

a. naturalny zapach wyrobów olejowanych/woskowanych/lakierowanych, który może się utrzymywać do 30 dni od rozpoczęcia użytkowania towaru;
b. zmiany zachodzące naturalnie, podczas normalnej eksploatacji towaru;
c. właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału;
d. dopuszczalne różnice w odcieniu elementów drewnianych (drewno jako materiał naturalny posiada zróżnicowane odcienie, usłojenie, rozpękania i sęki);
e. dopuszczalne różnice w odcieniu elementów stalowych i żeliwnych (wynika to z użytej stali do produkcji lub stopu żelaza);
f. niewielkie, ciemniejsze zabarwienia jako jeden z elementów anatomicznej budowy drewna;
g. niewielkie zaprawki ubytków w drewnie;
h. uszkodzenia chemiczne, przebarwienia, odbarwienia, utrata intensywności koloru spowodowana działaniem światła;
i. wady będące wynikiem nieprawidłowego czyszczenia i konserwacji;
j. uszkodzenia spowodowane nadmierną, miejscową wilgotnością, która działa bezpośrednio na produkt (np. opary piekarnika, czajnika).
W przypadku mebli drewnianych może to spowodować pęcznienie, natomiast w przypadku produktów żeliwnych czy stalowych – miejscową korozję;
k. nieprawidłowy montaż produktów;
l. nieprawidłowa pielęgnacja produktów.